Walk Rally Rally บริษัททัวร์ CarRally คาร์แรลลี่ และ กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally Team building กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ท่องเที่ยวประจำปี กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทัวร์ การท่องเที่ยว กลุ่มทัวร์ โรงแรม รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว จัดนำเที่ยว จัดทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม เที่ยวเหนือ เที่ยวใต้ เที่ยวเมืองไทย รีสอร์ท จองห้องพัก จองเครื่องบิน ที่พัก แพ็คเกจทัวร์ โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว ทะเล ภูเขา น้ำตก ล่องแก่ง เดินป่า
 สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท: รับจัดอบรมเชิงกิจกรรม Walk Rally . .วอล์ค แรลลี่ สู่ การพัฒนาทีมงาน | Walk Rally
Walk Rally : สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท รับจัดอบรมเชิงกิจกรรม Walk Rally 	โทร. 08-6606-5059 Walk Rally by Multi Smart Training
วอล์ค แรลลี่ สู่ การทำงานเป็นทีม Home : News : Webboard : Topics : Web Links : Photo Gallery : Contact WalkRally  

Team Building | กิจกรรม Team Building | Team Building Activity | การสร้างทีมงาน | walk rally team building | coaching team building | team building teamwork | teams team building
  หมวด: การพูด การสื่อสาร   หมวด: การบริหารและการจัดการ   หมวด: พัฒนาประสิทธิภาพ   หมวด: การตลาด การบริการ
 • เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำท้องถิ่น
 • ศิลปะการพูดและการแสดงออกสำหรับเยาวชน
 • เทคนิคการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร

  Sign Up!
  ขอรายละเอียด คลิกเลยค่ะ


  Smart Team Management by Multi Smart Training Institute. Team building games & Group dinamic activities in THAILAND. Walk Rally for Teamwork by Multi Smart Training Institute. The best walk rally in Thailand. บริการจัด กิจกรรม walk rally สอดคล้องทุกลุ่มเป้าหมาย เน้นนวัตรกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มัลติ สมาร์ท เป็นสถาบันฝึกอบรมที่เน้นการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาองค์กร ด้วยหลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างหลากหลาย เปี่ยมประสิทธิภาพ
 • สู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
 • จิตวิทยาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
 • เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงาน
 • EQ เพื่อชีวิต และ การทำงาน
 • กลยุทธการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การวางแผนสู่ความสำเร็จ
 • หลักการบริหารเวลาและความคิดสร้างสรรค์
 • การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • จิตวิทยาการบริหาร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์โดย SWOT Analysis
 • เทคนิคการบริหารโครงการ
 • เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ

  ขอรายละเอียด คลิกเลยค่ะ
 • การพัฒนาระบบงานธุรการสมัยใหม่
 • หัวหน้างานกับงานทรัพยากรบุคคล
 • การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพนักงานสัมพันธ์
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
 • การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางานและองค์กร
 • การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค OJT
 • หลักการทำงานเป็นทีม ฯลฯ
 • กิจกรรม Walk Rally for Teambuilding  รับจัดกิจกรรม วอล์ค แรลลี่
 • สู่ความเป็นเลิศทางด้านบริการ
 • การพัฒนาการขายและการบริการ
 • ขายอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า
 • เสริมสร้างวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาธุรกิจ • บริการรับจัดสัมมนา ฝึกอบรม วอล์ค แรลลี่
  ทั้งภายในองค์กร และนอกสถานที่
  ด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์

  ** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% **
  สอดคล้องตามเงื่อนไข ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
  ติดต่อ คุณเก๋ หรือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
  โทร.
  08-6606-5059, 09-4479-9554
  Fax: 0-2453-9633


  ... ติดต่อขอใบเสนอราคา และรายละเอียดหลักสูตร Walk Rally คลิกที่นี่ ...

 • โฆษณา: Multi-Smart.com :: สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท รับจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally ฯลฯ
 • โฆษณา: TrainerThai.com :: ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • โฆษณา: Training-th.com :: ทุกฝึกอบรม ทุกสัมมนา ทั่วเมืองไทย ค้นหาได้ที่นี่
 • โฆษณา: Hrd.in.th :: ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  WalkRally Links: http://www.multi-smart.com : http://www.walkrally.net : http://members.thai.net/rally/ : http://www2.se-ed.net/rally/ : http://board.thaimisc.com/walkrally : http://board.thaimisc.com/training01 : http://www.trainingsmart.net : http://www.rallysmart.com : http://walkrally.blog.com : http://forums.walkrally.net : http://walkrally.netfirms.com : http://walkrally.blogspot.com : http://groups.msn.com/WalkRally

  ทั่วโลก เฉพาะที่ WalkRally.Net
  รับข่าวสารจาก WalkRally
  Email:
  Browse Archives at Groups Google!.

 • Webboard
 • WalkRally Topics
 • Web Links
 • Photo Gallery
 • WalkRally News
 • WalkRally Contact
 • HOT LINE
  08-6606-5059
  09-4479-9554
  08-9119-7679

  E-Mail 24x7
  info at walkrally.net
  walkrally at multi-smart.com


  ( Anti-Spam! )
  ทำเนียบวิทยากร
 • รศ.สุขุม นวลสกุล
 • รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 • รศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม
 • รศ.สุพัตรา สุภาพ
 • ดำรงค์ ใจสมคม
 • ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
 • ระเบียบ บุญกรรเชียง
 • ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
 • ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
 • พนม ปีย์เจริญ
 • วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 • สุรวงศ์ วัฒนกุล
 • ถาวร โชติชื่น
 • เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 • พะเยาว์ พัฒนพงศ์
 • ไพรัตน์ สร้างถิ่น
 • อภิชาติ ดำดี
 • จตุพล ชมภูนิช
 • สมชาย หนองฮี
 • จุลชัย จุลเจือ
 • ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
 • ผ่องศรี วงศ์ทวีสุข
 • รัชเขต วีสเพ็ญ
 • พิศาล อุตสาหพงษ์
 • โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข
 • วิชิต ต้นทัพไทย
 • ประหยัด สุภาพ
 • WalkRally Network

  WalkRally Bookmark and Share

  Walk Rally News WalkRally on WordPress Walk Rally FaceBook Walk Rally Blogger Follow WalkRally on Twitter
  WalkRally on Hi5! WalkRally on YouTube WalkRally on Space Live Walk Rally on MultiPly WalkRally on PicasaWeb

  Creative Commons License
  Multi Smart is licensed.


  Smart Electronic Mail: WalkRally | Multi-Smart | Hotmail | Yahoo! | Gmail     ||     WalkRally Network: Walk Rally News WalkRally on WordPress Walk Rally FaceBook Walk Rally Blogger Follow WalkRally on Twitter WalkRally on Hi5! WalkRally on YouTube WalkRally on Space Live Walk Rally on MultiPly WalkRally on PicasaWeb

   สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท : Multi Smart Training Institute
   บจก. มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ : Multi Smart Management Co.,Ltd.
   29/26 Soi Bangkradi 35/1, Rama2 rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Fax : 02-453-9633
   Mobile : 086-606-5059, 094-479-9554, 087-678-5884, 089-119-7679
   Web : www.walkrally.net, www.multi-smart.com, www.walkrally.in.th ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414722130
   © 2005 WalkRally.Net & Multi-Smart.Com. All Rights Reserved. [ต่อต้าน SPAM] .
  WalkRally.net statistics website counter