สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท: รับจัดอบรมเชิงกิจกรรม Walk Rally . .วอล์ค แรลลี่ สู่ การพัฒนาทีมงาน
WalkRally.Net : สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท รับจัดอบรมเชิงกิจกรรม Walk Rally 	โทร. 08-6606-5059 Walk Rally by Multi Smart Training
วอล์ค แรลลี่ สู่ การทำงานเป็นทีม หน้าหลัก : กระดานข่าว Walk Rally : บทความ Walk Rally : รวมลิ้งค์ HRM./HRD. : Walk Rally Gallery : ติดต่อ Walk Rally  


กิจกรรม วอล์คแรลลี่

บริการรับจัดสัมมนา ฝึกอบรม วอล์ค แรลลี่
ทั้งภายในองค์กร และนอกสถานที่
ด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์

** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% **
สอดคล้องตามเงื่อนไข ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ

E-mail:

WalkRally Links: http://www.multi-smart.com : http://www.walkrally.net : http://members.thai.net/rally/ : http://www2.se-ed.net/rally/ : http://board.thaimisc.com/walkrally : http://board.thaimisc.com/training01 : http://www.trainingsmart.net : http://www.rallysmart.com : http://walkrally.blog.com : http://forums.walkrally.net : http://walkrally.netfirms.com : http://walkrally.blogspot.com : http://groups.msn.com/WalkRally WalkRally

Multi-Smart.com >> Webboard | Topics | Web Links | Gallery | Contact

ทั่วโลก เฉพาะที่ WalkRally.Net
รับข่าวสารจาก WalkRally
Email:
Browse Archives at Groups Google!.

 • Webboard
 • Topics
 • Web Links
 • Gallery
 • Contact
 • HOT LINE
  086-606-5059
  089-119-7679

  E-Mail 24x7
  info at walkrally.net
  walkrally at multi-smart.com
   สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท : Multi Smart Training Institute / บจก. มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ : Multi Smart Management Co.,Ltd.
   29/26 inizio Vlg., Rama2 rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Fax : 02-453-9633
   Mobile : 086-606-5059, 087-678-5884, 089-119-7679
   Web : www.walkrally.net, www.multi-smart.com, www.walkrally.in.th ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108414722130
   © 2005 WalkRally.Net & Multi-Smart.Com. All Rights Reserved. [ต่อต้าน SPAM] .
  WalkRally.net statistics website counter