การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำ Smart LeaderShip
สนใจจัดอบรมในองค์กรของท่าน กรุณาติดต่อ สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
โทร. 087-678-5883 – 4
เว็บไซต์ http://www.Multi-Smart.com