หัวข้อที่รับบรรยาย และจัดกิจกรรม

 • พลังทีม… พลังแห่งความสำเร็จ
 • จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม
 • ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
 • บริการอย่างไรให้ประทับใจทันที
 • หัวใจนักบริหาร
 • เทคนิคการนำเสนอและการให้บริการอย่างมืออาชีพ
 • ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • วิทยากรมืออาชีพ
 • เกมส์และกิจกรรมสำคัญอย่างไร
 • ปรับมุมมองชีวิต พิชิตความสำเร็จ
 • หัวหน้างาน
 • CRM ได้ใจลูกค้ายุคใหม่
 • การพัฒนาทางอารมณ์ EQ
 • กิจกรรมค่ายเยาวชน
 • กิจกรรม Walk Rally