โรงแรม เอกไพลิน รีเวอร์แคว

โรงแรม เอกไพลิน รีเวอร์แคว
โรงแรม เอกไพลิน รีเวอร์แคว ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 4 ถนนลาดหญ้า-เอรวัณ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงแรมที่มี ทัศนียภาพสวย และใหม่ที่สุด ในจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาบริเวณติดแม่น้ำแควใหญ่กว่า 2 กิโลเมตร หน้าโรงแรมติดแม่น้ำ ในส่วนที่เรียกว่า “คุ้งน้ำท้องมังกรของแม่น้ำแควใหญ่” จากถนนแสงชูโตเข้ามาโรงแรมเพียง 800 เมตร ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 32 กม. และเพียง 151 กม. จากกรุงเทพฯ