84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=haIen7ROTCQ[/youtube]

84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ
Uploaded by on May 13, 2011