ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hXo17n0-7Oo[/youtube]

CEO ซี้ปึ๊ก ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Uploaded by on Aug 31, 2010