TalkShow! : All About Talk พาหัวใจไปหัวเราะ

All About Talk พาหัวใจไปหัวเราะ

ครั้งแรกของเมืองไทยกับการรวมตัวสุดยอดนักพูดระดับประเทศ

พบกับ

อ.จตุพล ชมภูนิช, รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์, ดร.อภิชาติ ดำดี, รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา, อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ, อ.ถาวร โชติชื่น, อ.พนม ปีย์เจริญ, อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์, ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล, ดร.ผาณิต กันตามระ, ดร.โอภาส กิจกำแหง, อ.กรรณิกา ธรรมเกษร, อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ, อ.สมชาย หนองฮี

สนุกสนานกับ

ยอวาที ญัตติ “เมืองไทย ณ บัด Now”

แซววาที ญัตติ “สื่อไทยใครว่าแน่เป็นสื่อแท้หรือสื่อเทียม”

ทอล์คโชว์

“All about talk”
“ครอบครัวไทยโซไซตี้”
“สนุกกับงาน สำราญกับชีวิต” และ
“วัยรุ่นไทยยังไงก็ชิมิ ชิมิ”

พาหัวใจ…ไปหัวเราะได้พร้อมกันวันที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัตรราคา 500/1000/1500 และ 2000 บาท

สร้างสรรค์โดย บริษัท พิมพัฒน์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด